Regulamin


Regulamin

Strona „www.serwisdrukarki.pl” nie jest sklepem internetowym i nie ma funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zakupu produktów.

Jest to tylko portal informacyjny – można się tutaj zapoznać z ofertą naszych urządzeń, porównać ich dane techniczne oraz sprawdzić orientacyjne ceny niektórych produktów.

Ceny maszyn są uzależnione od aktualnych ich stanów, są to urządzenia po naprawach. Urządzenia bez ujawnionej ceny są wyceniane indywidualnie, ze względu na mnogość możliwych wariantów i dodatkowego wyposażenia. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. W sprawie ostatecznej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 502 122 658 ) lub mailowy (biuro@serwisdrukarki.pl). W celu zakupu i odbioru zapraszamy do odwiedzenia naszego stacjonarnego punktu serwisowego w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976r nr 02 lok 06.

Przed złożeniem zamówienia, Klient ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z firmą Lee-can Serwis, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres firmy (Lee-can Serwis Artur Leonarski, ul. Plac Czerwca 1976r nr 02 lok06, 02-495  Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Postanowienia ogólne

1.  Strona internetowa „www.serwisdrukarki.pl” prowadzona jest przez firmę:

Lee-can Serwis Artur Leonarski
ul. Plac Czerwca 1976r nr 02 lok 06

NIP: 526-108-08-74

tel.: 502122658

e-mail: biuro@serwisdrukarki.pl

Nr rach. bank.: 66 1050 1924 1000 0090 9005 5857

2. Przedstawiona na stronie oferta dostępnych urządzeń nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

3. Kupującym („Klientem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Zakupu towarów oraz zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług można dokonać bezpośrednio w naszym serwisie w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976r nr 02 lok 06.

5. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. Realizacja zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmy Lee-can Serwis.

7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany przewoźnikiem wybranym z dostępnej listy partnerów Lee-can Serwis, lub wysyłany jest przewoźnikiem wskazanym przez klienta, na adres wybrany przez Klienta.

8. Istnieje możliwość indywidualnego transportu i instalacji u Klienta za dodatkową opłatą, po ustaleniu szczegółów.

Gwarancja, reklamacje, transport i zabezpieczenie reklamowanego towaru

9. Firma Lee-can Serwis ponosi odpowiedzialność przez 3 miesiace od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Lee-can Serwis.

11. Firma Lee-can Serwis nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za niedostateczne zabezpieczenie reklamowanego towaru na czas wysyłki lub zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieprawidłowy.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji umowy oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy podpisywaniu umowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Lee-can Serwis o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie internetowej, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Postanowienia końcowe

15. Lee-can Serwis zapewnia Klientowi poprawność działania strony internetowej w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich, mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony.

16. Strona www.serwisdrukarki.pl nie używa plików Cookies i nie zbierania statystyk odwiedzin.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Data publikacji 03-03-2015r

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Dane osobowe, gromadzone przez serwisdrukarki.pl za pośrednictwem strony internetowej i jej podstron a przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, również w związku z zamówieniem produktów sprzedawanych, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Firma Lee-can Serwis Artur Leonarski ,ul. Plac Czerwca 1976r nr 02 lok 06, NIP: 526-108-08-74  właściciel serwisdrukarki.pl oświadcza, iż zgromadzone dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

Administrator oświadcza, iż przetwarza dane o Użytkowniku po zakończeniu korzystania przez niego z usługi do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.